OLAV MATHISEN

Olav Mathisen (1990) er en norsk kunstner fra Lillehammer, som raskt har høstet internasjonal anerkjennelse. Etter den utsolgte debututstillingen på Galleri Ramfjord i 2014, resulterte hans første amerikanske utstilling på SCOPE MIAMI i desember samme år i salg til internasjonale samlere og i et 14-siders oppslag i amerikanske EyeSin Magazine. Sommeren 2015 hadde han et artist-in-residency-rom på Mana Contemporary i Jersey City, hvor han laget 10 nye malerier som ble vist i Miami senere samme år. Halvparten av disse ble solgt til en kunstsamler i Istanbul. I 2016 avsluttet Mathisen sin Kunstakademigrad i Bergen. Samme året laget han et utendørs veggmaleri på Bogerud i Oslo, som har fått mye oppmerksomhet på stedet og i sosiale medier. Olav Mathisen har blant annet vært utstilt på Hordaland kunstsenter og i 2022 ble et av hans malerier vist på Høstutstillingen i Oslo.

Olav jobber i hovedsak med olje, eggtempera, kull og blekk på lerret og tre. Tematikken i hans maleri varierer, men en fellesnevner er å vise til hverdagslige scener. Mathisen prøver å vise til dette ved å jobbe med forenklede uttrykk, inspirert av den enorme bildestrømmen vi blir foret med, som han plasserer inn i både landskap og ulike konstruerte sosiale situasjoner. I utstillingen utforsker Mathisen tanken om maleriet som et objekt ved å tillegge det skulpturelle trekk. Flere av arbeidene har rammer som er støpt og modellert ut fra forskjellige typer pulp (oppmalt materiale).  I arbeidene på treplatene brukes selve materialet som utgangspunkt for å fortelle en historie. Figurasjonen i arbeidene er i en dialog med materialet. Grove trefibre i underlaget videreføres til ulike meningsskapende figurasjoner, der tilpasning og kontrast utfordrer hverandre. På samme måte bygges figurasjonen opp gjennom laserte lag med olje, eggoljetempera og pastellkritt. Mathisen ønsker å utforske spenningen mellom det originalematerialet og detaljert figurasjon, og jobber med fragmenter både når det gjelder tematikk og prosess.