Heidi Jahr Kirkeby er født og oppvokst i Oslo. I 2004 gikk en gammel drøm i oppfyllelse da hun i voksen alder startet på kunstutdannelse. Hun har gått på ulike kunstskoler og hatt mange forskjellige lærere. Det har vært utviklende og spennende år. I dag jobber hun profesjonelt som billedkunstner og har atelier i kunstnerfelleskapet på Flytårnet Kultursenter. Hun har hatt en rekke utstillinger, både separatutstillinger og kollektivutstillinger, og har også deltatt i flere juryerte utstillinger.

“Heidi Jahr Kirkeby har et stort spenn i det kunstneriske uttrykket. På atelieret viser hun tre retninger; ren abstraksjon, impresjonistiske plantemalerier med en abstrakt bunn, og portretter av naturfolk med ulik grad av abstraksjon, hovedsakelig i sort, hvitt og grått. – Min kjerne vil skinne gjennom uansett, sier hun når jeg spør om hun ikke er redd for at publikum skal synes at hun sprer seg for mye. Og det har hun selvfølgelig rett i, for det finnes en nerve i hennes billedmessige uttrykk der maleriene tjener som klangbunn for portrettserien med sterke kvinner fra ulike urbefolkningsgrupper. For ser du nøye etter finner du ulike ornamenter også i portrettene. De folder seg ut med noen få fargeinnslag, tegnet opp med sterke streker og vakre laveringer i flatene.

Omtale skrevet av kunstkritiker Lars Elton, mai 2017