Cathrine Muryn er en entusiastisk formidler, som er opptatt av sanselighet og tilstedeværelse i kunsten. Hun opplever sin lærerrolle som en slags fødselshjelper. Målet er at hver kunststudent skal finne og rendyrke sitt uttrykk, mye gjennom å gi rom for tilfeldigheter og intuisjon underveis i maleprosessen. Cathrine var elev hos Eva Kurseth, skolens tidligere rektor, i 10 år før hun flyttet fra Norge. Hun har siden 2002 arbeidet som billedkunstner, og har gjennom flere år vært en del av kunstnermiljøer i Barcelona og Bordeaux. Hun bor og arbeider nå på Nesodden.

Med en nesten brutal ekspressivitet, og utstrakt fargebruk utforsker hun et abstrakt billedspråk som representerer hennes verden og erfaringer. I lag på lag med oppmerksomhet maler hun sine karakteristiske abstrakte landskap.
I bildene ligger levd liv. Forventninger, drømmer, misforståelser, ambivalens, konflikter og forsoning. Erindringer om nærhet og avvisning. I hvert lag males noe over og noe får stå igjen, stykkevis eller helt som et minne.
Cathrine Muryn har gjennom mange år stilt ut i Catalonia og Frankrike, og har bilder i flere samlinger, blant annet hos Lluís Peñuelas Reixach, generalsekretær ved Gala-Dalí-stiftelsen.

Works by the artist